Kontakt

AD-REKLAMA s.r.o.
Skladová 3, 917 01 Trnava

IČO: 46127500
DIČ: 2023262604
IČDPH: SK2023262604

Zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave, odd.Sro, vložka č.:27472/T

Bankové spojenie:
IBAN: SK22 1100 0000 0029 2185 6515
BIC/ SWIFT: TATRSKBX

Email: reklama@ad-reklama.sk
Tel.: +421903838112