Roland RF 640

16.3.2015 Konečne náš vlastný Roland RF640 šírka tlače 160cm – Vďaka vám! Pre vás!

23.7.2013 tlač brožúr „Rozpis futbalových súťaží“

Tlač brožúrý "Rozpis futbalový ch súťaží"

Tlač brožúrý "Rozpis futbalový ch súťaží"

Celoolep automobilov fóliami

7.6.2013 – po absolvovaní školenia sme získali osvedčenie na prácu celoolepov automobilov fóliami s technológiou lepidla 3M controltac.

3D modely víťazných oblúkov

3D modely víťazných oblúkov pre ZUŠ Mozartova 10, Trnava. Materiál: polystyrén, hrúbka 10cm.